Как се извършва регистрация на фирма ЕООД или ООД

Company-Registration

Преди да се захванете с процеса по регистрация на фирма е необходимо да се запознаете с общите процедури и стъпки, които трябва да изпълните. На първо време е важно да се отбележи, че самата процедура по регистрация на фирма не е прекомерно сложен и времеемък процес.

Но ако смятате, че няма да можете да ѝ отделите нужното време и внимание, препоръчваме ви да се доверите на вещо лице, което да се занимае с регистрацията на фирмата.

Нещо повече, доверявайки се на специалист, вие ще бъдете спокойни, че всичко ще бъде свършено както подобава без пропуски и грешки, които биха ви коствали време и средства.

Регистрация на фирма: ЕООД или ООД?

Малката разлика между ЕООД и ООД се изразява предимно в броя на участниците, притежаващи част от капитала на фирмата. Например, при фирми, регистрирани като ЕООД собствеността на капитала е еднолична, т.е. тя е ваша и вие сте вносителят на капитала. ООД фирмите разполагат с няколко учредители (минимум двама), като няма изискване за равни капиталови вложения. 

Важни документи при регистрация на ООД и ЕООД

При ООД с капитал по-висок от 2 лв (законово установения като минимум), вписването изисква внасяне на минимум 70% от капитала.

Съгласие за приемане на управление и спесимен (образец от подписа) - трябва да бъде нотариално заверен и подписан от управителя. Тук имате два варианта: предварително подготвен спесимен, при който следва единствено нотариална заверка, или изготвяне на такъв от нотариална кантора.

Обикновено вторият вариант е по-скъп на фона на нотариална заверка на изготвен от вас документ, който ще ви струва едва няколко лева.

Учредителен акт (за фирми по ЕООД) или Дружествен договор (за фирми по ООД) със следните детайли: име, седалище, адрес на управление, три имена, лични данни на съдружници

Предмет на дейност

Размер на капитала

Стойност на вноските на съдружниците за ООД

Три имена и лични данни на управителя

Протокол от Общото събрание (за ООД) и Учредителен протокол (за ЕООД) със следните детайли: взети решения от учредителното събрание и дневен ред на събранието

Решение на общото събрание за назначаване на управител (необходимо за ООД)

Решение на едноличния собственик на капитала за назначаване на управител (необходимо за ЕООД)

Заявление по образец А4

Декларации по чл. 13, ал. 4 и ал. 5

Декларация по чл. 141 и 142

Заявление за запазване на фирма (Д1)

Разрешение или лиценз за извършване на дейност (в случай, че се изисква такова)

В случай, че смятате, че няма да можете се справите сами с процедурата по регистрация на фирма, препоръчваме ви да потърсите услугите на специалисти, които да ви асистират. 

4 Questions For Unemployed In Terms Of Direct Lend...
How Doorstep Loans with No Credit Check Solve Mult...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 21 May 2019

NOTE! This site uses cookies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

 

EU user consent policy

When using Google products that incorporate this policy, certain disclosures must be given to and consents obtained from end users in the European Union where EU data protection law requires such disclosures and consents.

For end users in the European Union:

 • You must use commercially reasonable efforts to disclose clearly, and obtain consent to, any data collection, sharing and usage that takes place on any site, app, email publication or other property as a consequence of your use of Google products; and
 • You must use commercially reasonable efforts to ensure that an end user is provided with clear and comprehensive information about, and consents to, the storing and accessing of cookies or other information on the end user’s device where such activity occurs in connection with a product to which this policy applies.
 •  

  code

  <a data-es-sharer></a>
  <script type="text/javascript">
  !function(d, id){
  if (!d.getElementById(id)) {
  var script = d.createElement("script");
  script.id = id;
  script.src = "https://www.socialdude.net/media/com_easysocial/scripts/sharer.js?v=1";

  script.setAttribute('data-frame', 'https://www.socialdude.net/index.php?option=com_easysocial&view=sharer&layout=button&Itemid=227?tmpl=component');

  d.getElementById(id);
  d.body.appendChild(script);
  }
  }(document,"es-sharer-js");
  </script>