Видове счетоводни услуги

Accounting-Services-Type

Счетоводните услуги са многоспектърни и могат да включват разнородни дейности - от изготвяне на отчети до оформяне на документи при закупуване на друго юридическо лице. В най-честия случай обаче, счетоводните услуги се разделят на няколко категории, които ще разгледаме в следващите редове.

Пълно счетоводно обслужване

Базови счетоводни услуги, стандартни за всяка счетоводна къща. В тази категория влизат всякакви първоначални регистрации при учредяване на юридическо лице. Примери: Инспекция на труда, Комисия за защита на личните данни, Агенция по вписвания и други.

Месечно отразяване на стопански операция според Закона за счетоводство

Подаване на декларации и изготвяне на годишни финансови отчети

Изготвяне на отчети, касаещи паричния поток, финансово състояние на фирмата, както и за лични цели на клиента

Представляване на клиента и защитаване на интересите му пред държавните органи.

ТР3 услуги

Втората категория счетоводни услуги е известна като труд и работна заплата или накратко ТР3. Този вид счетоводна дейност касае персонала в една фирма съгласно установените законови изисквания. В най-честия случай, като ТР3 услуги се приемат следните дейности:

Оформяне и регистрация на трудови договори и споразумения в НАП при фирмени назначение на персонал

Анулиране на трудови договори съгласно законовите изисквания

Изготвяне на ведомости за работни заплати

Ежемесечна обработка на текущи данни (молби за отпуски, болнични листове, изготвяне на работни графици)

Изготвяне на платежни нареждания и плащания към бюджета, когато е необходимо

Административни услуги

Тук говорим за счетоводни услуги и дейности, които клиентът делегира на счетоводната къща. Целта тук е максимално улесняване на административните му задължения. Този вид счетоводни услуги обикновено се ползва от малките фирми, които все още не разполагат с административен отдел.

Като административни услуги се приемат следните дейности:

Плащания през онлайн банкиране към банки, доставчици или държавни институции

Изготвяне на отчети и оформяне на документи, отговарящи на специфичните нужди на клиента

Представляване на клиента пред финансови и държавни органи и институции

Асистенция при изпълнение на стъпките за получаване на банкови кредити

Изготвяне на документи за лицензиране на дейност

Допълнителни консултации

Най-общите консултативни дейности, които също се приемат като вид счетоводни услуги, са следните:

Съдействие при изготвяне на бизнес план за започване на собствен бизнес

Консултации, касаещи данъчно облагане

При закриване на юридически лица

При внедряване на софтуер

Всички посочени дейности се приемат като счетоводни услуги, но за да сте сигурни, че дадена счетоводна къща ги предлага, препоръчваме ви да поискате повече информация от първо лице.  

4 Questions For Unemployed In Terms Of Direct Lend...
How Doorstep Loans with No Credit Check Solve Mult...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Tuesday, 21 May 2019

NOTE! This site uses cookies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand

 

EU user consent policy

When using Google products that incorporate this policy, certain disclosures must be given to and consents obtained from end users in the European Union where EU data protection law requires such disclosures and consents.

For end users in the European Union:

 • You must use commercially reasonable efforts to disclose clearly, and obtain consent to, any data collection, sharing and usage that takes place on any site, app, email publication or other property as a consequence of your use of Google products; and
 • You must use commercially reasonable efforts to ensure that an end user is provided with clear and comprehensive information about, and consents to, the storing and accessing of cookies or other information on the end user’s device where such activity occurs in connection with a product to which this policy applies.
 •  

  code

  <a data-es-sharer></a>
  <script type="text/javascript">
  !function(d, id){
  if (!d.getElementById(id)) {
  var script = d.createElement("script");
  script.id = id;
  script.src = "https://www.socialdude.net/media/com_easysocial/scripts/sharer.js?v=1";

  script.setAttribute('data-frame', 'https://www.socialdude.net/index.php?option=com_easysocial&view=sharer&layout=button&Itemid=227?tmpl=component');

  d.getElementById(id);
  d.body.appendChild(script);
  }
  }(document,"es-sharer-js");
  </script>