Зареждане на корица... Преместете корицата за да позиционирате отново

Изисквания за командироване на работници в Германия

През последните години все повече компании са поставени в ситуация, в която е необходимо да командироват своите работници в чужда страна. Причините за това може да са различни -  сключен договор за подизпълнение с друга фирма в чужбина, временно предоставяне на работници на друга компания в чужбина, наличие на клон на българската компания в чужбина.

Какви са законовите изисквания за командироването на работници в чужбина? 

Изискванията и процедурите по командироването са описани в редица български и международни нормативни актове. Основни моменти:

  • Командироването може да стане само при наличието на писмена заповед от работодателя със съответните реквизити;
  • Работодателят е длъжен да поеме разходите освен за месечното възнаграждение на командирования работник и пътни, квартирни, медицинска застраховка и дневни разходи по време на командироването;
  • От януари 2014 българските работници, командировани в Германия, вече не се нуждаят от разрешително за работа;
  • на командированите работници трябва да се осигурят такива условия на труд, каквито са приети за същата или сходна работа в приемащата държава (продължителност на работния ден, основна заплата, заплащане за извънреден труд, безопасни условия на труд и др.)
  • Командированият работник може да не заплаща социални осигуровки в страната, където е командирован, ако предварително е попълнил съответния формуляр А1 *.
  • Максималният срок, за който важи формуляр А1 е две години; т.е. лицето не може да бъде командировано за повече от две години в съответната страна от ЕС и да продължава да плаща осигуровки само в България.
  • При наличие на две последователни командировки в чужбина е необходимо между тях да съществува период от поне два месеца, за да важат осигуровките плащани в изпращащата страна.
  • Освен това командироването не може да се осъществи, ако причината за временното назначаване в чужбина е заместване на друго лице (командировано).
  • Други специфични изисквания, породени от спецификата на работата и отделната ситуация също трябва да се вземат в предвид, ако са налице. 

Препоръчително е документите да бъдат прегледани от счетоводител или адвокат, запознат в детайли с българското и немското право. 

 

 

Въведение в Тийм билдинг
Фитнес уред гребен тренажор
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Guest
Сряда, 27 Септември 2023

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.socialdude.net/

Marketing Dude

Наука/Science
Медии/Media
Интересно/Popular
Броят на клавишите на синтезатора определя ширината на звуковия диапазон - броят на октавите, едновременно достъпни за музиканта. Класическата клавиатура за пиано съдържа 88 клавиша (7 пълни октави + 3 клавиша за подконтакт). Но когато свирите повече...
1297 Hits
Бизнес/Business
Интересно/Popular
Сега на пазара има огромен брой кредитори, които предлагат своите продукти на обществеността. Действителният принцип на тяхната работа е подобен: раздават пари, а след това клиентът ги връща с лихва. Не всичко обаче е толкова просто, колкото изглежда...
635 Hits

code

<a data-es-sharer></a>
<script type="text/javascript">
!function(d, id){
if (!d.getElementById(id)) {
var script = d.createElement("script");
script.id = id;
script.src = "https://www.socialdude.net/media/com_easysocial/scripts/sharer.js?v=1";

script.setAttribute('data-frame', 'https://www.socialdude.net/index.php?option=com_easysocial&view=sharer&layout=button&Itemid=227?tmpl=component');

d.getElementById(id);
d.body.appendChild(script);
}
}(document,"es-sharer-js");
</script>