Зареждане на корица... Преместете корицата за да позиционирате отново

Изисквания за командироване на работници в Германия

През последните години все повече компании са поставени в ситуация, в която е необходимо да командироват своите работници в чужда страна. Причините за това може да са различни -  сключен договор за подизпълнение с друга фирма в чужбина, временно предоставяне на работници на друга компания в чужбина, наличие на клон на българската компания в чужбина.

Какви са законовите изисквания за командироването на работници в чужбина? 

Изискванията и процедурите по командироването са описани в редица български и международни нормативни актове. Основни моменти:

 • Командироването може да стане само при наличието на писмена заповед от работодателя със съответните реквизити;
 • Работодателят е длъжен да поеме разходите освен за месечното възнаграждение на командирования работник и пътни, квартирни, медицинска застраховка и дневни разходи по време на командироването;
 • От януари 2014 българските работници, командировани в Германия, вече не се нуждаят от разрешително за работа;
 • на командированите работници трябва да се осигурят такива условия на труд, каквито са приети за същата или сходна работа в приемащата държава (продължителност на работния ден, основна заплата, заплащане за извънреден труд, безопасни условия на труд и др.)
 • Командированият работник може да не заплаща социални осигуровки в страната, където е командирован, ако предварително е попълнил съответния формуляр А1 *.
 • Максималният срок, за който важи формуляр А1 е две години; т.е. лицето не може да бъде командировано за повече от две години в съответната страна от ЕС и да продължава да плаща осигуровки само в България.
 • При наличие на две последователни командировки в чужбина е необходимо между тях да съществува период от поне два месеца, за да важат осигуровките плащани в изпращащата страна.
 • Освен това командироването не може да се осъществи, ако причината за временното назначаване в чужбина е заместване на друго лице (командировано).
 • Други специфични изисквания, породени от спецификата на работата и отделната ситуация също трябва да се вземат в предвид, ако са налице. 

Препоръчително е документите да бъдат прегледани от счетоводител или адвокат, запознат в детайли с българското и немското право. 

 

 

Въведение в Тийм билдинг
Фитнес уред гребен тренажор
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Guest
Понеделник, 30 Януари 2023

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.socialdude.net/

Marketing Dude

Наука/Science
Медии/Media
Интересно/Popular
Броят на клавишите на синтезатора определя ширината на звуковия диапазон - броят на октавите, едновременно достъпни за музиканта. Класическата клавиатура за пиано съдържа 88 клавиша (7 пълни октави + 3 клавиша за подконтакт). Но когато свирите повече...
801 Hits
Бизнес/Business
Интересно/Popular
Сега на пазара има огромен брой кредитори, които предлагат своите продукти на обществеността. Действителният принцип на тяхната работа е подобен: раздават пари, а след това клиентът ги връща с лихва. Не всичко обаче е толкова просто, колкото изглежда...
447 Hits

Този сайт използва бисквитки!

Използваме „бисквитки“, за да персонализираме съдържанието и рекламите. Вижте повече

Разбрах

 

EU user consent policy

When using Google products that incorporate this policy, certain disclosures must be given to and consents obtained from end users in the European Union where EU data protection law requires such disclosures and consents.

For end users in the European Union:

 • You must use commercially reasonable efforts to disclose clearly, and obtain consent to, any data collection, sharing and usage that takes place on any site, app, email publication or other property as a consequence of your use of Google products; and
 • You must use commercially reasonable efforts to ensure that an end user is provided with clear and comprehensive information about, and consents to, the storing and accessing of cookies or other information on the end user’s device where such activity occurs in connection with a product to which this policy applies.
 •  

  code

  <a data-es-sharer></a>
  <script type="text/javascript">
  !function(d, id){
  if (!d.getElementById(id)) {
  var script = d.createElement("script");
  script.id = id;
  script.src = "https://www.socialdude.net/media/com_easysocial/scripts/sharer.js?v=1";

  script.setAttribute('data-frame', 'https://www.socialdude.net/index.php?option=com_easysocial&view=sharer&layout=button&Itemid=227?tmpl=component');

  d.getElementById(id);
  d.body.appendChild(script);
  }
  }(document,"es-sharer-js");
  </script>