Зареждане на корица... Преместете корицата за да позиционирате отново
x
Play video and select frame to capture or upload thumbnail
  Play   Capture Upload Own Image

Ползваемост / Потребителско изживяване и SEO

By Васил Тошков in Технологии/Technology 2102 views 22nd Юни, 2021 Video Duration: 00:11:25
В днешното видео разглеждаме ползваемостта като фактор за класирането. Кои са сигналите, които Google следи чрез поведението на потребителите? До колко е важ...

People In This Video
No users are tagged in this video


Unable to load tooltip content.

code

<a data-es-sharer></a>
<script type="text/javascript">
!function(d, id){
if (!d.getElementById(id)) {
var script = d.createElement("script");
script.id = id;
script.src = "https://www.socialdude.net/media/com_easysocial/scripts/sharer.js?v=1";

script.setAttribute('data-frame', 'https://www.socialdude.net/index.php?option=com_easysocial&view=sharer&layout=button&Itemid=227?tmpl=component');

d.getElementById(id);
d.body.appendChild(script);
}
}(document,"es-sharer-js");
</script>