x
Play video and select frame to capture or upload thumbnail
  Play   Capture Upload Own Image

Ползваемост / Потребителско изживяване и SEO

By Васил Тошков in Технологии/Technology 2190 views 22nd Юни, 2021 Video Duration: 00:11:25
В днешното видео разглеждаме ползваемостта като фактор за класирането. Кои са сигналите, които Google следи чрез поведението на потребителите? До колко е важ...

People In This Video
No users are tagged in this video


Unable to load tooltip content.