Представяме Ви бутона за споделяне на съдържание от Ваш сайт директно в Socialdude!

Вграждането му в сайт е лесно. Просто копирайте следния код и го поставете в желаната от Вас страница.

 

<a data-es-sharer></a>
<script type="text/javascript">
!function(d, id){
if (!d.getElementById(id)) {
var script = d.createElement("script");
script.id = id;
script.src = "https://www.socialdude.net/media/com_easysocial/scripts/sharer.js?v=1";

script.setAttribute('data-frame', 'https://www.socialdude.net/index.php?option=com_easysocial&view=sharer&layout=button&Itemid=227?tmpl=component');

d.getElementById(id);
d.body.appendChild(script);
}
}(document,"es-sharer-js");
</script>

Зареждане на корица... Преместете корицата за да позиционирате отново