Представяме Ви бутона за споделяне на съдържание от Ваш сайт директно в Socialdude!

Вграждането му в сайт е лесно. Просто копирайте следният код и го поставете в желаната от Вас страница.

<a data-es-sharer></a>
<script>
!function(d, id){
	if (!d.getElementById(id)) {
		var script = d.createElement("script");
		script.id = id;
		script.src = "https://www.socialdude.net/media/com_easysocial/scripts/sharer.js?v=1";

		script.setAttribute('data-frame', 'https://www.socialdude.net/index.php?option=com_easysocial&view=sharer&layout=button&aff=&Itemid=228&tmpl=component');

		d.getElementById(id);
		d.body.appendChild(script);
	}
}(document,"es-sharer-js");
</script>


Това е, как ще изглежда бутона, интегриран във Вашият сайт: