Табло с водачи

Започнете изкачването на лидерството, като печелите точки
Earn more points
Rank User Points
1
7283 Points
2
5934 Points
3
4358 Points
4
2928 Points
5
2618 Points
6
2498 Points
7
1907 Points
8
1523 Points
9
1484 Points
10
1343 Points
11
1094 Points
12
860 Points
13
842 Points
14
644 Points
15
640 Points
16
618 Points
17
609 Points
18
586 Points
19
527 Points
20
457 Points
Unable to load tooltip content.

code

<a data-es-sharer></a>
<script type="text/javascript">
!function(d, id){
if (!d.getElementById(id)) {
var script = d.createElement("script");
script.id = id;
script.src = "https://www.socialdude.net/media/com_easysocial/scripts/sharer.js?v=1";

script.setAttribute('data-frame', 'https://www.socialdude.net/index.php?option=com_easysocial&view=sharer&layout=button&Itemid=227?tmpl=component');

d.getElementById(id);
d.body.appendChild(script);
}
}(document,"es-sharer-js");
</script>