Снимките на Кареком Еоод

Снимките на Кареком Еоод
9 January 2014
БЕТОНОВА ОГРАДА – РАЗЛИЧНА , ЕСТЕТИЧНА , ДОСТЪПНА И ЗДРАВА
Произвеждаме , доставяме , монтираме , боядисваме . Работим в цялата страна . Не се налага изграждане на бетонов пояс , поради което се спестяват много средства за изкоп , арматура ,...
БЕТОНОВА ОГРАДА – РАЗЛИЧНА , ЕСТЕТИЧНА , ДОСТЪПНА И ЗДРАВА
Произвеждаме , доставяме , монтираме , боядисваме . Работим в цялата страна . Не се налага изграждане на бетонов пояс , поради което се спестяват много средства за изкоп , арматура , бетон . При монтажа се залива всяка колона с бетон . Основата на всяка колона е от 70см ( която влиза в земята ) . Всеки стоманобетонов ограден панел е с...
More
9 January 2014 ·   10 years ago
No photos available
Drop a file here to upload.
Unable to load tooltip content.